Min Korg

SVENSK KUNDSERVICE 🇸🇪

–10% NU MED KODEN RDM10

4,8/5 KUNDMEDDELANDEN ★★★★★

Tillbakadragande

Lagstadgad tidsfrist för ångerrätt

I enlighet med gällande lagstiftning har du 14 dagar på dig att utöva din ångerrätt utan att behöva motivera ditt beslut eller betala någon straffavgift från det att du mottagit dina produkter. När du har meddelat ditt beslut att utöva din ångerrätt inom denna 14-dagarsperiod har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera den eller de produkter som berörs av ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte för kunder utanför Europeiska unionen.

Avtalsenlig ångerperiod

På barn-world.se erbjuder vi dig möjligheten att utöva din ångerrätt inom 14 dagar efter mottagandet av produkterna. Du har sedan ytterligare 14 dagar på dig att returnera den eller de berörda produkterna från det att du meddelats om ditt beslut att ångra dig.

Vid en beställning som innehåller flera produkter och som görs på barn-world.se, löper 14-dagarsperioden för att meddela ditt beslut att ångra dig från mottagandet av den sista produkten.

Villkoren för utövande av ångerrätten anges nedan.

Villkor för utövande av ångerrätten

Om du utövar din ångerrätt inom den period som avses i 24.2 återbetalas endast priset för den eller de köpta produkterna och leveranskostnaderna, medan kostnaden för att returnera produkten eller produkterna förblir på din bekostnad.

Returer måste göras i originalskick och kompletta (förpackning, tillbehör, instruktioner etc.) för att göra det möjligt att sälja dem som nya och, om möjligt, åtföljas av en kopia av inköpsfakturan för optimal hantering. Du kan hållas ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och korrekta funktion.

För att utöva din ångerrätt, i enlighet med lagstadgade bestämmelser, hittar du nedan standardformuläret för ångerrätt som ska skickas till oss på följande adress: kontakt@barn-world.se. Du kan utöva din ångerrätt på alla sätt, och i synnerhet per post eller e-post till kontakt@barn-world.se och uttrycka din önskan att dra tillbaka utan tvetydighet och nämna den beställning som berörs av denna återkallelse.

När ångerblanketten eller ångerförsäkran har skickats till Barn-world, senast inom 14 dagar efter mottagandet av din beställning, måste du inom rimlig tid och senast inom 14 dagar efter att ångerblanketten eller ångerförsäkran skickats returnera den berörda produkten/produkterna till adressen på barn-world.se.

I enlighet med rådets förordning nr 1182/71/EEG av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister:
1° Den dag då avtalet ingås eller den dag då varorna tas emot räknas inte in i den period som anges i artikel L. 221-18 ;
2° Perioden börjar vid början av den första timmen på den första dagen och slutar vid slutet av den sista timmen på den sista dagen i perioden;
3° Om denna period löper ut på en lördag, söndag eller allmän helgdag förlängs den till nästa arbetsdag.

Om informationen om ångerrätten inte har lämnats till konsumenten på de villkor som anges i artikel L. 221-5 2°, skall ångerfristen förlängas med tolv månader från utgången av den ursprungliga ångerfristen, som fastställs i enlighet med artikel L. 221-18.
Om informationen lämnas under denna förlängning, skall ångerfristen dock löpa ut efter fjorton dagar från den dag då konsumenten mottog denna information.

Bevisbördan för att ångerrätten har utövats i enlighet med de villkor som anges i artikel L. 221-21 ligger hos konsumenten.

Bilaga – Formulär för utövande av ångerrätten

Kunden kan använda den ångerblankett som visas nedan:

(Vänligen fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet)

Härmed meddelar jag/vi () er () att jag/vi () frånträder avtalet om försäljning av varorna()/tillhandahållande av tjänsterna () nedan: Beställd den ()/ mottagen den () : Konsumentens/konsumenternas namn: Konsumentens/konsumenternas adress: Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid delgivning av detta formulär på papper) : Datum: () Stryk det som inte är tillämpligt.

Returadress

Kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@barn-world.se

Återbetalning

Vid utövande av ångerrätten kommer barn-world.se att återbetala de betalda beloppen (inklusive leveranskostnader) senast inom 14 dagar från det datum då barn-world.se informerades om ditt beslut att ångra dig och med samma betalningsmedel som användes för beställningen (om du inte uttryckligen samtycker till återbetalning med ett annat betalningsmedel). Detta återbetalningsdatum kan skjutas upp till återvinning av produkten eller tills du har tillhandahållit bevis på leverans av produkten, det datum som behålls är det för det första av dessa fakta. Barn-world.se är inte skyldigt att ersätta dig för extra kostnader om du uttryckligen har valt en leveransmetod som är dyrare än den standardleveransmetod som erbjuds på barn-world.se

Det specificeras dock, i händelse av hel eller delvis betalning med presentkort, att dessa inte kan återbetalas kontant, med check eller med bankkort. Köp som gjorts med presentkort återbetalas endast i form av presentkort för ett belopp som är identiskt med det som betalats med presentkortet.

Kontant vid leverans accepteras inte av någon som helst anledning.

Vid byte av storlek ersätter vi hela kostnaden för returen, upp till högst 59 Kr

För eventuella avbokningar, vänligen kontakta oss på kontakt@barn-world.se

Gratis Leverans

Beställningar över 584 kr*

Svensk Leverans

Vi levererar överallt i Sverige

100% säker

PayPal / MasterCard / Visa

10% rabatt på hela butiken !


Gå med i vår VIP-kundlista och ta del av våra exklusiva erbjudanden, kampanjer, privata försäljningar och hämta din välkomstgåva.